Zoeken
  • SoYellow coaching

Help, ik heb een lastige collega...

In dit blog lees je hoe je de samenwerking met je collega kunt verbeteren door de Roos van Leary in te zetten……….Heb jij ook een collega met wie je maar moeilijk overweg kunt? Op de een of andere manier irriteert die ander je steeds.


Dat is knap lastig als je regelmatig moet samenwerken!


Als je meer wilt begrijpen van jouw communicatie met die collega (en vice versa) lees dan dit artikel. Hierin wordt je uitgelegd hoe de communicatie tussen jullie werkt en vooral hoe je zélf kunt zorgen dat die communicatie verbeterd met behulp van de Roos van Leary.

Wat is de Roos van Leary?

De Roos van Leary is een model waarmee je invloed kunt uitoefenen op de communicatie met anderen. Het model is uitgewerkt door een groep psychologen, waaronder Timothy Leary. Zij ontdekten dat bepaald gedrag gedrag uitlokt.

Ons gedrag is dus vaak voorspelbaar.

Ofwel , door je op een bepaalde manier te gedragen kun je gedrag beïnvloeden. Handig, als je te maken hebt met een collega die zich onprettig gedraagt.

Als je gedrag wilt beïnvloeden is niet alleen belangrijk wat je zegt maar ook hoe je het zegt! Dit principe is door Leary e.a. in een model gevat in de vorm van een windroos, een soort kompas waarin je steeds kunt zien waar jij je bevindt in de communicatie en waar de ander zit.

De horizontale as van de Roos van Leary gaat over de relatie die mensen met elkaar hebben. Als er sprake is van “samen-gedrag” betekent dit dat mensen elkaar accepteren en respecteren. Als er sprake is van “tegen-gedrag” is dat niet het geval. Er is niet sprake van acceptatie. Het gedrag is gericht op andere belangen. Soms is er zelfs sprake van vijandigheid.

De verticale as staat voor de opstelling die iemand tegenover een ander heeft. Zo bestaat er ‘boven-gedrag’ en ‘onder-gedrag’.

“Boven-gedrag” betekent dominant gedrag. Iemand is er op gericht veel invloed op de ander te hebben. Bijonder-gedrag” gedraagt iemand zich als ondergeschikte van de ander. Het gedrag is niet gericht op het invloed uitoefenen op een ander.

En dan nu concreet…….


Als je te maken hebt met bijvoorbeeld een lastige collega is de Roos van Leary een handig hulpmiddel om het anders te doen. Of als je te maken hebt met een competitieve dominante baas die onredelijk is ('aanvallen') dan kun je bij jouw natuurlijke reactie ('verdedigen' of misschien ook wel ‘aanvallen”) je eigen belangen wel vergeten. Maar als je je eigen gedrag kiest dan zal die ander volgens de Roos van Leary reageren.

Dus; als je het gedrag van een ander onplezierig vindt, moet jij dus ander gedrag gaan vertonen.

Ook al vind je dat de ander zich “verkeerd” gedraagt (en misschien heb je daar ook wel gelijk in), jij zult in actie moeten komen!

Een paar voorbeelden:

1. Als je wilt dat je collega eens met ideeën komt of een probleem oplost: Stel je volgend op zodat je collega leidend gedrag gaat vertonen. Wie weet met wat voor goed idee de ander komt!

2. Wil je dat de ander eens wat meer volgend gedrag toont, zul jij de leiding moeten nemen. Dus, neem initiatief en doe een voorstel in het werkoverleg!

3. Is je leidinggevende het aanvallende type; stop met je te verdedigen. Zoek de samenwerking met je leidinggevende!

Tenslotte:

Heb jij een collega met wie je lastig kunt samenwerken? Vraag je dan het volgende af:

Waar in de Roos van Leary zit het gedrag van die collega en waar zit jouw gebruikelijke gedrag in deze communicatie? Wat wil je graag zien van je collega en waar zit dat gedrag in de Roos? En wat zou dan een goede manier van reageren zijn?

Door op deze manier naar je communicatie te kijken kun je dus veel invloed uitoefenen. Het zou zo maar je samenwerking met anderen kunnen veranderen. Dat is mooi toch? Ik wens je een fijne samenwerking met anderen toe!

Verbeter de wereld en begin bij jezelf (met behulp van de Roos van Leary)!

Succes met oefenen! 😊