Wat is online coachen

Waar en wanneer je maar wilt met je coachtraject aan de slag!

 

 

Door je online te laten coachen haal je beslist sneller resultaat dan in een face to face traject. Het is efficiënt en effectief, maar wat is online coachen precies en wat zijn de voordelen? Als je nieuwschierig ben, lees dan vooral verder en ontdek hoe ik als online coach iets voor jou kan betekenen!

Wat is online coachen?

In coaching gaat het om de dialoog en als de coaching online plaatsvindt dan is deze dialoog (vooral) schriftelijk. Dit kan zijn via email, chat, app of sms. Zowel bij de traditionele face to face (f2f) coaching als bij online coaching is het doel het teweegbrengen van gedragsverandering. De methode is dus heel anders!

De Australische psycholoog Anthony Grant (onderzoeker op het gebied van coaching) heeft een methode ontwikkeld om binnen een coachingstraject de vraag van de coachee beantwoord te krijgen:

 • 1.Gewenste resultaten formuleren

 • 2.Gerichte doelen stellen

 • 3.Motivatie verhogen door sterke punten te identificeren en zelfvertrouwen op te bouwen

 • 4.Hulpmiddelen identificeren en actieplannen formuleren

 • 5.Vooruitgang tot het bereiken van de doelen monitoren en evalueren

 • 6.Actieplannen aanpassen op basis van de feedback

Benieuwd naar de snellere resultaten? Lees nog even door.

 

Sneller resultaten behalen!

Binnen online coaching ligt de nadruk op het verhogen van de motivatie door sterke punten te identificeren en het opbouwen van zelfvertrouwen, evenals het bepalen van hulpmiddelen en het formuleren van actieplannen (stappen 3 en 4). Het coaching proces versnelt door deze aanpak en de coachee kan zich het geleerde daadwerkelijk eigen maken. Hierdoor worden sneller blijvende resultaten behaald. Deze methode gaat uit van de positieve psychologie; ofwel uitgangspunt is dat wat goed gaat maar nog beter kan!

Uit deze uitgangspunten is een werkwijze voorgekomen: het ABC-model voor het echte veranderen.

Voordelen van online coaching

Waarom zou je als je een coachvraag hebt je traject online laten plaatsvinden?

 1. De coaching kan plaats- en tijdonafhankelijk plaatsvinden (asynchroniciteit. Je hebt geen reistijd nodig en je bepaalt zelf wanneer en waar je werkt aan je coachtraject en/ of contact met je coach opneemt. 

 2. Er is een aaneenschakeling van contacten. In een online traject heb je meerdere keren per week contact met de coach. Bij f2f gesprekken is dit slechts 1 keer per 2 tot 4 weken. Uit onderzoek is gebleken dat er een duidelijk verband is tussen de contactfrequentie en het succes van het traject.

 3. Kleine actiestappen. Doordat coach en coachee meerdere keren per week contact hebben kunnen er kleinere stapjes gemaakt worden waardoor er vaker successen behaald worden.  Door succes te behalen zorg je voor behoud en vergroten van de motivatie.

 4. Snel tot de kern. Doordat het coachproces plaatsvindt in de zelfgekozen omgeving van de coachee heeft de coachee een goed gevoel van veiligheid en controle over het proces. Coach en coachee zien elkaar niet waardoor dit gevoel sterker wordt. Deze aspecten maken het makkelijker tot de kern van waar het om gaat door te dringen.

 5. Ruggespraakmogelijkheden. De coachee heeft door het schriftelijk karakter van het traject tijd om na te denken of met iemand te overleggen voordat hij reageert op een bericht van de coach.

 6. Alles staat zwart op wit. De dialoog tussen coach en coachee is altijd terug te lezen wat kan bijdragen aan inzichten in het coachproces.

 7. Structureren en motiveren. Door het schrijven worden de gedachten geordend en gestructureerd. Dit draagt bij aan reflectie, een onmisbaar onderdeel van het coachtraject.

 8. Veiligheid. De coaching vindt plaats in een beveiligde omgeving.

 

 

En zo werkt het dus

Het hele traject, van intake tot evaluatie, vindt dus digitaal plaats. De intake vindt telefonisch of via Skype plaats. Na het bepalen van het doel dat je met de coaching wilt behalen wordt een coachovereenkomst opgesteld en kan het traject van start gaan. Je coach ondersteunt je bij het behalen van jouw doel(en). De dialoog met je coach vindt plaats via de email in een beveiligde omgeving. Privacy is belangrijk, dus vindt de coaching plaats in een beveiligde omgeving en is je coach gehouden aan de beroepsethiek van coaches.

Je coach kan je opdrachten geven die je inzichten opleveren, je aan het denken zetten. Dat is goed, maar niet altijd gemakkelijk. De waarheid is soms onprettig. Handig bij deze vorm van coaching is het feit dat je wanneer en waar je maar wilt met je traject bezig kunt zijn. Dus of je nu op je thuis bent, in de sportschool of een weekend weg, je kunt altijd een bericht van je coach lezen of er een versturen. Omdat je niet face to face met je coach in contact bent heb je altijd de mogelijkheid om wat langer na te denken over een vraag of opmerking van je coach. Deze manier van coachen betekent in feite dat je zelf volledig in charge bent over je traject. Handig toch!

Ontmoet jouw Coach